29 Sep 2019

Sinds enige jaren houd ik me bezig met het verdiepen in de kwaliteit van de lucht. Niet alleen de lucht in de woning, maar ook de lucht in de buitenruimte. Tenslotte is het net zoals dat liedje “Over de muur” van Klein Orkest, dat ‘Alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn. Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren Gordijn, …

Zo is het ook met lucht; lucht laat zich niet temmen...

25 Aug 2019

Hoe wil jij dat de wereld eruitziet in 2030? Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. 

Deze tekst valt te lezen op de nationale website van de Verenigde Naties, die deze internationale doelen formuleerde. Deze 17 hoofddoelen kennen nog zo'n 169 subdoelen. Op basis van deze doelen kunnen bedrijven en organisat...

4 Feb 2019

Door de klimaatverandering komen er ingrijpende veranderingen op ons af. De omschakeling naar duurzame energie is een gigantische klus. Om de energietransitie te laten slagen zijn er daarom véél goed opgeleide mensen nodig. Met nieuwe skills. Werk aan de winkel dus.

In deze aflevering van Stad in Transitie nemen we je mee in de uitdagingen van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. We maken kennis met Alex Verdel van de bed...

1 Feb 2019

Aflevering 4 - Duurzame mobiliteit
Door de klimaatverandering staat onze leefwijze onder druk. We schakelen over van fossiele naar duurzame energie. Dat geldt ook voor hoe we ons verplaatsen. Deze aflevering van Stad in Transitie maken we kennis met nieuwe vormen van duurzaam vervoer die in Rotterdam aan het opkomen zijn. Wat opvalt: veel elektrisch en veel delen en toegang via de app.

Zo zijn er verschillende initiatieven om...

1 Feb 2019

Aflevering 3 – De Woning
Bij de verduurzaming van je woning kom je voor allerlei keuzes te staan. Hoe weet je nu wat je moet kiezen? En meestal komt er een flinke investering bij kijken. Wat betekent dat voor Rotterdammers met een kleine beurs? Hoe om te gaan met de dreigende energiearmoede?

In deze aflevering kijken we wat de energietransitie betekent op het niveau van de woning en laten we initiatieven zien om op een laagdr...

1 Feb 2019

Aflevering 2 – Gebouwen
Het grootste deel van de gebouwen in de stad is in handen van woningcorporaties en verenigingen van huiseigenaren (VvE’s).  Zij spelen dan ook een belangrijke rol in de energietransitie.
Deze aflevering kijken we naar hoe de verduurzaming op gebouwniveau eruit ziet.

Meer dan de helft van alle woningen in Rotterdam maakt deel uit van een VvE. Om hen te ondersteunen is VVE-010 in het leven geroepen. Op i...

4 Jan 2019

De serie Stad in Transitie van OPEN rotterdam laat in zes afleveringen zien wat de energietransitie in Rotterdam betekent voor de bewoners van de stad. Wat betekent die voor jou, jouw huis, je directe leefomgeving, je werk? Wat is de gemeente van plan? Wat zijn de woningcorporaties van plan? Wat kun je als bewoner zelf doen? Hoe gaan we onszelf in de toekomst verplaatsen? Wat zijn de beroepen van de toekomst?

Wat laat de s...

6 Oct 2018

De samenleving staat voor een urgente en complexe opgave die iedereen raakt. En dat in een tijdsgewricht waarin de democratie onder druk staat en mensen de overheid wantrouwen. Het vervolg voor het Klimaatakkoord, zowel landelijk als lokaal, gaat ook over het functioneren van de democratie. De belangrijkste les die deze burgergesprekken hebben gegeven, is dat mensen de democratie willen versterken, mee willen praten en mee wil...

6 Oct 2018

Publicatie van het onderzoek naar het afvalscheidingsgedrag van Rotterdammers.

In 2050 is Rotterdam een stad zonder afval - dat is de ambitie van de gemeente Rotterdam. Maar hoe wordt dat bereikt als nu slechts dertig procent van het huishoudelijk afval door bewoners gescheiden wordt? Veldacademie organiseerde, in samenwerking met Studio Ariane Lelieveld gesprekken met verschillende bewoners en werd er vervolgens uitgebreid ond...

6 Oct 2018

Opzoomer mee naar woning en buurtverduurzaming

Op een super zonnige voorjaarszondag gingen diverse bewoners in de Salvador Allendestraat Opzoomeren. Tijdens deze actie werd ik uitgenodigd om wat te vertellen over groene daken en energiebespaaradvies. Wanneer en hoe ga je aan de slag, wat betekent het om dit samen te doen en aan welke kosten moeten we denken waren enkele vragen waar bewoners nieuwsgierig naar waren. Een goed mom...

30 Mar 2018

We waren met De Duurzame Werkplaats nog maar net open toen we werden 'overvallen' door een cameraploeg van Pameijer TV ... een verrassend leuke ontmoeting! Ik werd door Peter geïnterviewd. Marijn en Remko namen het met de camera op. En de regie werd gevoerd door Zahra Karimpour Mediacoach Pameijer TV.

Pameijer is een er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Zij helpen mensen verder bij wonen, wer...

Please reload

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

© 2020 door Ariane Lelieveld ism Janna Kool. Met dank aan Wix.com

De duurzame werkplaats | Rotterdam | arianelelieveld@me.com | +31 6 12519052