Privacyverklaring

Ariane Lelieveld & Studio Ariane Lelieveld

Versie van mei 2018

​​Ieder wil zich ook online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt onze website www.klimaatavontuur.nl voor informatie. Bij nadere interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief of je doet een aanvraag voor een kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij je gegevens alleen voor dat doel. Als je
een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruiken wij  je emailadres
of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er
eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van het Klimaatavontuur, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een van onze werkplaatsen, een coachingstraject of een groepsbijeenkomst). We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, Dit wordt zorgvuldig door ons opgeslagen. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens

  • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Je gegevens zijn goed beveiligd

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers en telefoons zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.