Nog meer VanGasLos: Hoe monitor je de transitie eigenlijk?

En waar kun je daar binnen je eigen gemeente mee beginnen?

Veranderingen zijn verschrikkelijk moelijk zeker als daar een spinneweb aan belangen aan vastgeknoopt zitten.

De energietransitie houdt ondermeer in om deze knoop te ontwarren. In de praktijk betekend dat we andere waarde moeten geven aan nu gewone zaken en afspraken binnen de maatschappij. Nieuwe spelregels zowel op juridisch, maatschappelijk en financieel vlak allemaal om recht te doen aan de aarde waarop wij leven.

Voor het Klimaatverbond, een van de partners van de Lokale Energie Etalage ben ik projectteam lid en verzorg de communicate en publiciteit rondom de Lokale Energie Etalage.

De Lokale Energie Etalage is dé portal-website met informatie en inspiratie over energie op lokaal niveau. Deze portal is in het kader van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie met verenigde krachten ontwikkeld door de VNG, KING-gemeenten, VNG-International/FairBusiness, Rijkswaterstaat en Klimaatverbond

Tijdens het vangaslos festival op 11 en 12 mei verzorg ik samen met Martha Klein van Fairbusiness een tweetal workshops waarbij we de LEE als tool inzetbaar voor de komende lokale gemeenteraad verkiezingen promoten.

Bekijk het totale programma per dag. Iedere dag staat een specifieke doelgroep in het middelpunt. Op 11 mei de Next Generation en 12 mei de bewonersdag.

Wil je jezelf direct aanmelden? Dat kan hier

Afbeelding studio Lakmoes LEE

#duurzaamwonen #monitoring