Excursie SBO Opleiding Wijk- en gebiedsmanager


Op 22 juni aanstaande vertel ik voor de derde keer, middels een korte presentatie over de rol van de bewoners, tijdens de excursie van de vijfdaagse opleiding Wijk- en gebiedsmanager.

De opleiding bestaat uit 5 modules:
  • Module 1: Het nieuwe speelveld en de nieuwe aanpak

  • Module 2: De bewoners en hun toekomst

  • Module 3: Ervaring met nieuw instrumentarium en een andere werkwijze

  • Module 4: Excursie: wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk

  • Module 5: Bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in uw wijk

Op dag vier maakt de groep van circa 15 cursisten een excursie naar Rotterdam. In en rondom ZOHO en het Schieblock maken zij Onder leiding van Maarten van der Velde kennis met diverse plekken in ontwikkeling. De plekken kenmerken zich doordat bewoners zelf aan de slag zijn gegaan in hun eigen woonomgeving, om deze mooier, praktischer, saamhorig of ondernemender te maken.

In de middag wordt vanuit het bewoners bedrijf De Nieuwe Banier, waar ik zelf in 2013 aan de wieg stond, enkele presentaties gegeven. In mijn presentatie wil ik de rol van de bewoner bij de energietransitie presenteren. Hoe bewoners zelf aan de slag gaan, welke voorwaarden er nodig zijn en welke ruimte er nu is.

#bewoner #excursie