Rotterdam afvalvrij in 2030?


In de afgelopen periode mocht ik voor de Veldacademie gesprekken organiseren om met bewoners in gesprek te gaan rondom het onderwerp afval. Hoe gaan de Rotterdammers om met hun dagelijkse afval? Wat zijn daarbij de gewoontes en welke dilemma's worden ondervonden. En hoe ziet de gezamenlijke nieuwe grondstoffennota eruit nu klimaat en milieu samen steeds urgenter op de agenda staan.

Als het aan de gemeente ligt worstelen we in 2030 niet meer met ons restafval en is al ons afval een grondstof dat we terugsturen naar de fabrikant!

Hoe dit er in de praktijk uitziet is nog lastig voor te stellen wanneer we alle restafval stromen retour sturen. Wel weet ik zeker dat hiervoor alle bewoners en bedrijven nodig zijn om dit te kunnen laten slagen.

Het duurt niet zo lang of de schillenboer verschijnt weer in het straatbeeld. Of eigenlijk is die er al, zoals initiatieven als broodnodig en Community Plastics. Een ander initiatief minder bekend maar zeer kansrijk initiatief is de Retourette. In Rotterdam is een dergelijk knooppunt van afval aan de Nieuwe Binnenweg in een winkelruimte. Alles wordt zorgvuldig gesorteerd en teruggegeven aan de fabrikant. Zouden we in de toekomst ook vrij gepleit zijn van de afvalstoffenheffing en geld krijgen voor alle inzet voor scheiden?

Het onderwerp heeft mij aan het denken gezet over wat ik zelf kan doen. Ik deed enkele jaren geleden mijn eigen ervaring al op door het weg doen van mijn eigen vuilnisbak. In ons huishouden sloegen we volop aan het scheiden. Dat was net zo ambitieus als de gemeente om in 2030 afvalvrij te zijn, een onmogelijke opgaaf om alleen te doen.

Om anders om te gaan met ons afval hebben we elkaar nodig. Alleen gaat het niet lukken. Een andere aanpak is nodig samen met elkaar, een systematische verandering en een grote omslag binnen de hele keten gericht op producenten en consumenten. En goede incentives om mensen in beweging te krijgen. Statiegeld is daar een van of minder afvalstoffenheffing als je minder afval hebt, maar hoe gaan we dat wegen of meten?

De komende jaren zullen productieketens verder gestroomlijnd worden en brengen we ons afval op een of andere manier terug naar de producent. Een enorm complex proces. Toch geloof ik dat het kan. Als we ons realiseren dat het probleem van ons allemaal is en we niet blijven wijzen dat de rotzooi die je tegenkomt waar dan ook, niet van jou is maar van de ander. Vat samen de koe bij de horens!

Ariane Lelieveld

februari 2018

#kleinevoetafdruk #circulaireeconomie #afval #huishouden #dagelijkswonenenleven #veldacademie