Stad in transitie | aflevering 1 | De wijkaanpak


De serie Stad in Transitie van OPEN rotterdam laat in zes afleveringen zien wat de energietransitie in Rotterdam betekent voor de bewoners van de stad. Wat betekent die voor jou, jouw huis, je directe leefomgeving, je werk? Wat is de gemeente van plan? Wat zijn de woningcorporaties van plan? Wat kun je als bewoner zelf doen? Hoe gaan we onszelf in de toekomst verplaatsen? Wat zijn de beroepen van de toekomst?

Wat laat de serie zien

Omdat klimaatverandering verder tegen te gaan wordt er op allerlei niveau's gewerkt aan plannen om hier iets aan te doen. Er komt steeds meer druk op onze leefomgeving, om deze prettig en leefbaar te houden juist in een stad als Rotterdam. Zoe moet ook onze energievoorziening schoner worden en gaan we in de toekomst geen tot nauwelijks nog fossiele brandstoffen gebruiken. We noemen dit de energietransitie. Die heeft voor iedereen gevolgen, tot in ieders woonkamer, keuken en badkamer: we gaan van het aardgas af, we worden steeds beter in energie besparen maar ook in energie voor eigen consumptie zelf opwekken. De auto’s die we rijden worden schoner en gaan we meer en meer met elkaar delen. Er wordt nieuwe werkgelegenheid verwacht om dit allemaal voor elkaar te krijgen, waarbij nieuwe vaardigheden worden gevraagd.

Zijn er ook kansen?

De energietransitie is ook een uitgelezen kans voor de bewoners van Rotterdam, de gemeente en het bedrijfsleven om samen te werken aan een groene, inclusieve, toekomstbestendige stad waar ruimte en werk is voor iedereen.

Over de maker

In de serie legt Eric Creemers vast tegen welke dilemma’s er in het werkveld wordt aangelopen, wat zijn de actuele ontwikkelingen, de stand van zaken. Eerder maakte hij ook een serie over Pioniersplekken en de Haven in transitie. Ook kom ik zelf aan het woord waarbij ondermeer de dilemma’s die ik als eigenaar van een appartement ondervind, mijn keuzes steeds heroverweeg of uit moet stellen. Maar 2019 wordt het jaar van de ombouw van mijn eigen appartement! Ik ga ervoor.

Stad in Transitie | Aflevering 1 | De wijkaanpak

Verder zijn onder andere te zien: Aktiegroep Oude Westen, Blijstroom, Buurauto, ClimateKic, Energiebank Rotterdam, De Duurzamewerkplaats, Gemeente Rotterdam De Duurzaamheidswinkel,

Tegenwoordig hoef je natuurlijk niet gekluisterd te zitten voor je televisie op het tijdstip van aankondiging. De serie is eenvoudig te volgen op je eigen gewenste tijd via het Youtube kanaal van OPEN Rotterdam.

#aardgasvrij #energiebankrotterdam #energiearmoede #energiebesparen #aargasvrij #energietransitie #Bezieldinbeeld #energiereductie #ArnoBonte #Duurzaamheidswinkel #autodelen