Stad in de transitie | Aflevering 3 | De woning

Aflevering 3 – De Woning Bij de verduurzaming van je woning kom je voor allerlei keuzes te staan. Hoe weet je nu wat je moet kiezen? En meestal komt er een flinke investering bij kijken. Wat betekent dat voor Rotterdammers met een kleine beurs? Hoe om te gaan met de dreigende energiearmoede? In deze aflevering kijken we wat de energietransitie betekent op het niveau van de woning en laten we initiatieven zien om op een laagdrempelige manier energie te besparen. In de Woonwijzerwinkel op de RDM-kade kunnen bezoekers zien wat er allemaal te koop is op het gebied van duurzaam wonen. Enkele pioniers, zoals Daniel Kool, Donald van den Akker, Jeroen Timmers en Ariane Lelieveld vertellen over de maatregelen die ze in eigen huis hebben genomen en nog willen nemen. Al dan niet gepaard met hindernissen. Om ervoor te zorgen dat alle Rotterdammers hun energierekening kunnen blijven betalen is de Energiebank Rotterdam gestart. De Energiebank leidt energiecoaches op, die buurtbewoners gaan ondersteunen in simpele en goedkope maatregelen om de energierekening omlaag te brengen.

#gelijkstroomwoning #stadintransitie #klimaatverandering #energiecoaches